توقیف سهم الارث قبل از انحصار وراثت چگونه انجام می شود؟

توقیف سهم الارث، یکی از اقدامات حقوقی است که به موجب آن، سهم الارث یکی از وراث به منظور وصول طلب یکی دیگر از وراث، توقیف می‌شود. به عبارت دیگر، در این روش، طلبکار می‌تواند از دادگاه درخواست کند که سهم الارث مدیون را از اموال متوفی توقیف کند تا از این طریق، بتواند طلب خود را وصول کند. توقیف سهم الارث، یکی از راه‌های قانونی برای وصول مطالبات از بدهکاران است. این روش، در مواردی که بدهکار اموال قابل توقیفی نداشته باشد یا از پرداخت بدهی خود خودداری کند، می‌تواند موثر باشد. در ادامه این مقاله بیشتر به این موضوع و مراحل آن خواهیم پرداخت.

توقیف سهم الارث

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟ 

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟ 
انحصار وراثت
برای اطلاعات بیشتر درباره انحصار وراثت کلیک کنید
وکلای فراز

توقیف سهم الارث چیست؟

توقیف سهم الارث انواع مختلفی را شامل می‌شود برای مثال توقیف سهم الارث در زمان حیات یعنی سهم الارث شخص قبل از فوت او توقیف می شود. این امر می تواند در مواردی مانند این موضوع برای پرداخت مهریه، نفقه، یا بدهی های شخص صورت گیرد.

همچنین پس از فوت یعنی سهم الارث شخص پس از فوت او توقیف می شود. این امر می تواند در مواردی برای پرداخت دیون متوفی، یا مطالبات سایر ورثه صورت گیرد. اما برای اجرای آن شرایطی نیز وجود دارد. برای آن، ابتدا باید انحصار وراثت صادر شده باشد. در واقع، طلبکار برای اینکه بتواند سهم الارث یکی از ورثه را توقیف کند، باید ابتدا ثابت کند که آن شخص، وارث متوفی است و سهم الارثی از وی دارد.

 توقیف سهم الارث از طریق اجرای احکام دادگاه انجام می شود. خواهان دعوی  باید دادخواستی به دادگاه ارائه دهد و در آن، خواهان خود را، محکوم علیه را، و موضوع دعوی را مشخص کند. دادگاه پس از بررسی دادخواست، قرار توقیف سهم الارث را صادر می کند.

توقیف سهم الارث چیست؟

همه چیز درباره توقیف سهم الارث

شرایط توقیف سهم الارث

توقیف سهم الارث به معنای سلب مالکیت موقت از سهم الارث یک شخص است. این اقدام در مواردی انجام می شود که شخص بدهکار به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت دین به دیگری شده باشد و از اجرای حکم خودداری کند. در این صورت، طلبکار می تواند با ارائه دادخواست توقیف اموال به دادگاه، نسبت به توقیف سهم الارث بدهکار اقدام کند. شرایط آن به شرح زیر است:

 • وجود حکم دادگاه مبنی بر محکومیت بدهکار به پرداخت دین
 • عدم اجرای حکم دادگاه توسط بدهکار
 • وجود مال قابل توقیف در سهم الارث بدهکار

سهم الارث یک شخص ممکن است شامل اموال منقول، غیرمنقول، یا هر دو باشد. اموال منقول شامل پول، طلا، نقره، وسایل نقلیه، و غیره می شود. اموال غیرمنقول شامل زمین، ساختمان، و غیره می شود.

در صورتی که سهم الارث بدهکار شامل اموال منقول باشد، طلبکار می تواند با ارائه دادخواست توقیف اموال به دادگاه، نسبت به توقیف این اموال اقدام کند. در صورتی که سهم الارث بدهکار شامل اموال غیرمنقول باشد، طلبکار می تواند با ارائه دادخواست توقیف ملک به دادگاه، نسبت به توقیف این ملک اقدام کند.

پس از صدور حکم، دادگاه دستور توقیف اموال بدهکار را به اداره اجرای احکام صادر می کند. اداره اجرای احکام با مراجعه به محل اموال توقیف شده، اقدام به توقیف اموال می کند.

اموال توقیف شده به عنوان وثیقه برای وصول طلب طلبکار نزد اداره اجرای احکام نگهداری می شود. طلبکار می تواند با فروش این اموال، طلب خود را از بدهکار وصول کند.

در صورتی که بدهکار قبل از فروش اموال توقیف شده، دین خود را به طلبکار بپردازد، اموال توقیف شده آزاد خواهد شد.

در ادامه به برخی از موارد آن اشاره می کنیم:

 • توقیف سهم الارث برای مهریه، برای نفقه، برای چک برگشتی، برای بدهی مالیاتی، برای بدهی بانکی

برای این کار، لازم است که طلبکار با مراجعه به یک وکیل متخصص در زمینه اجرای احکام، نسبت به تنظیم دادخواست توقیف اموال اقدام کند. وکیل می تواند با بررسی شرایط پرونده، بهترین راهکار را برای آن به طلبکار ارائه دهد.

شرایط توقیف سهم الارث

توقیف سهم الارث برای مهریه چیست؟

توقیف سهم الارث برای مهریه یکی از راه های وصول مهریه از مرد فوت شده است. طبق قانون مدنی، مهریه یک طلب ممتاز است و باید قبل از سایر دیون متوفی پرداخت شود. بنابراین، اگر مرد فوت شده مهریه همسر خود را پرداخت نکرده باشد، همسر می تواند با توقیف سهم الارث او از ماترک، مهریه خود را وصول کند. در صورتی که در مورد توقیف سهم الارث برای مهریه سوال یا ابهامی دارید، می توانید با یک وکیل طلاق مشورت کنید.

برای توقیف سهم الارث برای مهریه، همسر باید دادخواستی به دادگاه خانواده محل اقامت متوفی تقدیم کند. در این دادخواست، باید مشخصات متوفی، همسر و مهریه تعیین شود. دادگاه پس از بررسی دادخواست، اگر دلایل و مدارک ارائه شده را کافی تشخیص دهد، قرار توقیف را صادر می کند.

سهم الارث زن از مرد فوت شده، در صورت وجود فرزند یا نوه، یک هشتم و در صورت عدم وجود فرزند یا نوه، یک چهارم است. بنابراین، اگر مرد فوت شده دارای فرزند یا نوه باشد، همسر می تواند یک هشتم سهم الارث او را توقیف کند. اگر مرد فوت شده دارای فرزند یا نوه نباشد، همسر می تواند یک چهارم سهم الارث او را توقیف کند.

پس از اجرای آن، دادگاه به درخواست همسر، اموال توقیف شده را به فروش می رساند و مبلغ حاصل از فروش را به همسر پرداخت می کند.

نکات مهم آن:

 • مهریه یک طلب ممتاز است و باید قبل از سایر دیون متوفی پرداخت شود.
 • برای توقیف سهم الارث برای مهریه، باید دادخواستی به دادگاه خانواده محل اقامت متوفی تقدیم شود.
 • سهم الارث زن از مرد فوت شده، در صورت وجود فرزند یا نوه، یک هشتم و در صورت عدم وجود فرزند یا نوه، یک چهارم است.
 • پس از توقیف، دادگاه به درخواست همسر، اموال توقیف شده را به فروش می رساند و مبلغ حاصل از فروش را به همسر پرداخت می کند.

توقیف سهم الارث برای مهریه چیست

آثار توقیف سهم الارث

توقیف سهم الارث به معنای جلوگیری از دسترسی و استفاده از سهم الارث یکی از ورثه توسط طلبکار او است. این اقدام در راستای اجرای حکم دادگاه یا وصول طلب طلبکار صورت می گیرد.

آثار توقیف عبارتند از:

عدم امکان نقل و انتقال سهم الارث: سهم الارث توقیف شده، قابل نقل و انتقال به دیگری نخواهد بود.

عدم امکان استفاده از سهم الارث: سهم الارث توقیف شده، قابل استفاده توسط وارث نخواهد بود.

امکان فروش سهم الارث توقیف شده برای پرداخت طلب: در صورت عدم پرداخت طلب طلبکار، سهم الارث توقیف شده، توسط دادگاه به فروش گذاشته می شود و از محل فروش آن، طلب طلبکار پرداخت می شود. شرایط آن عبارتند از:

وجود حکم دادگاه یا طلب قطعی: توقیف، تنها در صورتی امکان پذیر است که حکم دادگاه یا طلب قطعی وجود داشته باشد.

وجود طلب معوق: طلب طلبکار باید معوق باشد، یعنی طلبکار باید مدت زمان معینی را برای پرداخت طلب خود به بدهکار مهلت داده باشد و بدهکار از پرداخت طلب خود امتناع کرده باشد.

تعلق سهم الارث به بدهکار: سهم الارثی که توقیف می شود، باید به بدهکار تعلق داشته باشد.

نحوه اجرای آن عبارتند از:

توقیف سهم الارث قبل از تقسیم ترکه: در صورتی که ترکه هنوز بین ورثه تقسیم نشده باشد، طلبکار می تواند با ارائه دادخواست توقیف سهم الارث به دادگاه، سهم الارث بدهکار را توقیف کند.

توقیف سهم الارث بعد از تقسیم ترکه: در صورتی که ترکه بین ورثه تقسیم شده باشد، طلبکار می تواند با ارائه دادخواست توقیف اموال منقول یا غیرمنقول بدهکار، سهم الارث بدهکار را توقیف کند.

توقیف سهم الارث می تواند آثار حقوقی و مالی زیادی برای ورثه داشته باشد. بنابراین، توصیه می شود که ورثه قبل از هر اقدامی، با یک وکیل متخصص مشورت کنند.

آثار توقیف سهم الارث

مراحل توقیف سهم الارث

برای اجرای آن، باید مراحل زیر طی شود:

 1. اخذ حکم توقیف

در ابتدا باید از دادگاه حکم توقیف سهم الارث صادر شود. برای این منظور، باید دادخواستی به دادگاه ارائه شود که در آن، مشخصات طلبکار، بدهکار، دین، و اموالی که قرار است توقیف شوند، قید شده باشد.

 1. تبلیغ حکم توقیف

بعد از صدور حکم توقیف، باید این حکم به شخص بدهکار و سایر وراث او ابلاغ شود.

 1. توقیف اموال

بعد از ابلاغ حکم توقیف، اموالی که به عنوان سهم الارث به شخص بدهکار تعلق می‌گیرد، توسط اجرای احکام توقیف می‌شود.

سخن پایانی

توقیف سهم الارث یک فرآیند حقوقی پیچیده است که نیاز به دانش و تجربه دارد. بنابراین، توصیه می‌شود که قبل از اقدام به آن، با یک وکیل متخصص مشورت کنید. وکیل می‌تواند شما را در مورد شرایط و مراحل توقیف راهنمایی کند و از حقوق شما در این زمینه دفاع کند.