وبلاگ

حضانت فرزند بعد از طلاق یا فوت والدین با چه کسی است؟

زمانی که زوجین به هر دلیل از جمله طلاق به درخواست زوج یا زوجه یا طلاق توافقی یا حتی فوت از یکدیگر جدا می شوند باید تکلیف سرپرستی و حضانت فرزند یا فرزندان آنها مشخص شود.

عموما بحث حضانت فرزندان در زمان طلاق مطرح می شود. قضات دادگاه های خانواده موظف هستند قبل از صدور رای عدم امکان سازش و طلاق به خصوص طلاق توافقی تکلیف مسائل مختلفی از جمله مطالبه مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت،…. را تعیین نمایند. چنانچه این موارد تعیین تکلیف نشده باشند، قاضی نمی تواند رای طلاق را صادر نماید. یکی از مهم ترین موارد حضانت فرزندان است. اما تعیین حضانت طفل توسط دادگاه شرایط دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهیم نمود.

شرایط حضانت فرزند

فرزندان با توجه به اینکه دختر هستند یا پسر شرایط متفاوتی را در حضانت خواهند داشت. حضانت بچه ها  قبل از طلاق یا فوت اصولا با والدین است. یعنی هر دو نفر مکلف هستند در کنار یکدیگر از فرزندان نگهداری نمایند. اما چنانچه از یکدیگر جدا شوند قبل از جدایی باید حضانت فرزندان و مسائلی مثل میزان و وقت ملاقات با فرزندان والد دیگر مشخص شود.

حضانت فرزندان تا سن هفت سالگی اصولا با مادر است. اما بعد رسیدن به سن هفت سالگی حضانت آنها با پدر خواهد بود. این حضانت برای دختر تا سن 9 سالگی و برای پسر تا 15 سالگی با پدر است و بعد از آن خود فرزند انتخاب می کند که با پدر زندگی کند یا با مادر.

پس حضانت طفل  تا سن 7 سالگی با مادر است سپس حضانت کودک دختر تا سن 9 و پسر تا سن 15 سالگی با پدر خواهد بود و بعد از آن نیز خود فرزند حضانت را انتخاب خواهد نمود.

اصل مهم در بحث تعیین حضانت صلاح و مصلحت طفل است. یعنی در هر صورت قاضی باید بررسی کند که بنا بر اوضاع و احوال صلاح طفل در چیست؟ با در نظر گرفتن مصلحت طفل در هر زمانی می تواند حضانت فرزند را تغییر داده و تعیین کند.

حضانت فرزند بعد از فوت

زمانی که یکی از والدین فوت می کند اصولا حضانت طفل به والد دیگر واگذار می شود. مثلا اگر پدر از دنیا برود اصولا حضانت طفل با مادر خواهد بود. اما چنانچه مادر امکان نگهداری از فرزند را نداشه باشد یا زندگی با مادر به صلاح طفل نباشد، حسب رای دادگاه حضانت فرزند با جد پدری یا سایر بستگان نسبی طفل با توجه به طبقه و درجه خواهد بود.

شرایط اخذ حضانت فرزند از دادگاه

همان طور که اشاره شد مهم ترین عامل در تعیین حضانت فرزند صلاح و مصلحت طفل است. پس چنانچه هر یک از والدین بتواند اثبات کند که حضانت و سرپرست فعلی طفل خلاف مصلحت فرزند است می تواند با طرح دادخواست حضانت در  دادگاه خانواده، حضانت فرزند خود را اخذ کند. برخی از شرایطی که می تواند موجب عدم صلاحیت را جهت حضانت فرزند می شود عبارت است از:

  • اعتیاد زیان آور به مواد مخدر، الکل یا قمار
  • فحشا و اشتهار به فساد اخلاقی
  • ابتلا به هرگونه بیماری روانی که به تایید پزشکی قانونی رسیده باشد
  • ضرب و جرح عمدی و خارج از عرف و تکرار آن
  • وادار کردن طفل امور غیرقانونی و سوء استفاده از طفل در مساغلی مثل فساد اخلاقی، فحشا و یا تکدی گری

پس می توان گفت هرگونه فساد اخلاقی، سوء رفتار، بیماری روانی، ضرب و جرح عمدی یا هر امر دیگری که نشان دهد ادامه حضانت فرزند به صلاح طفل نیست می تواند سسب سلب حضانت فرزند شود. برای این کار والد دیگر باید دادخواست سلب حضانت و تعیین حضانت طفل در دادگاه خانواده مطرح نماید و مدارک خود را ضمیمه دادخواست نماید.

حضانت فرزند پس از ازدواج مادر

اصولا پدر فرزند راضی نیست که فرزندان او در خانه مرد دیگری بزرگ شوند. اصولا وقتی مادر ازدواج می کند حضانت از او سلب می شود. مگر اینکه اثبات کند که ازدواج وی آسیبی به حقوق فرزند نمی رساند و ازدواج مادر خللی در وظایف مادری وی ایجاد نخواهد کرد.

البته باید توجه داشت که سلب حضانت از مادر به دلیل ازدواج مجدد نیازمند طرح دادخواست سلب و تعیین حضانت فرزندان توسط پدر یا جد پدری می باشد وگرنه دادگاه با ابتکار خود وارد این موضوع نخواهد شد و حضانت فرزندان را در اختیار مادر خواهد گذاشت.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.