انتقال سند بدون انحصار وراثت چگونه انجام می شود؟

در صورتی که فردی فوت شود و دارای اموالی باشد، برای آنکه اموال ماترک را بتوان در بین وراث تقسیم کرد، باید گواهی انحصار وراثت دریافت شود. گواهی انحصار وراثت سندی رسمی است که توسط شورای حل اختلاف آخرین محل اقامتگاه متوفی صادر می شود و در آن ورثه و میزان سهم آنها از ارث مشخص می شود. در صورتی که قصد دارید انتقال سند بدون انحصار وراثت را انجام دهید، بهتر است تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

انحصار وراثت
برای اطلاعات بیشتر درباره انحصار وراثت کلیک کنید
وکلای فراز

انتقال سند بدون انحصار وراثت چیست؟

تقسیم ارث و انتقال سند بدون انحصار وراثت امکان پذیر نمی باشد. گواهی انحصار وراثت یک سند رسمی است که توسط شورای حل اختلاف صادر می شود و در آن نام وراث متوفی و میزان سهم الارث هر یک از آنها مشخص می شود. این گواهی برای انجام بسیاری از امور مربوط به ارث، از جمله انتقال سند مالکیت، برداشت از حساب بانکی و پرداخت مالیات بر ارث، ضروری است.

در صورتی که وراث قصد تقسیم ارث را داشته باشند، باید ابتدا گواهی انحصار وراثت را دریافت کنند. این گواهی را می توان از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا به صورت حضوری از شورای حل اختلاف محل سکونت متوفی درخواست کرد.

تقسیم ارث بدون حضور همه وراث نیز تنها در مواردی ممکن است که دادگاه حکم تقسیم ترکه را صادر کند یا یکی از وراث وکالت از سایر وراث داشته باشد. در صورتی که یکی از وراث فوت شده باشد، تقسیم ارث نیز پس از صدور گواهی انحصار وراثت متوفی و گواهی انحصار وراثت وراث فوت شده امکان پذیر خواهد بود.

همه چیز درباره انتقال سند بدون انحصار وراثت

انتقال سند بدون انحصار وراثت امکان پذیر است؟

برای انتقال سند ملک متوفی، لازم است که مراحل انحصار وراثت طی شود. انحصار وراثت سندی است که توسط شورای حل اختلاف صادر می‌شود و در آن مشخص می‌شود که چه کسانی وراث متوفی هستند و هر یک از آنها چه میزان سهم الارث دارند.

انحصار وراثت برای دو منظور انجام می‌شود:

 • تعیین میزان سهم الارث وراث
 • محاسبه مالیات بر ارث

بدون انجام انحصار وراثت، امکان محاسبه مالیات بر ارث وجود ندارد. مالیات بر ارث یکی از هزینه‌های انتقال سند ملک است. بنابراین، برای انتقال سند ملک متوفی، لازم است که مالیات بر ارث نیز پرداخت شود.

در صورتی که انتقال سند بدون انحصار وراثت انجام شود، معامله‌ای که صورت گرفته فاقد اعتبار خواهد بود. این معامله از نظر قانونی فاقد ارزش است و در صورت بروز اختلاف، قابل ابطال است.

در صورتی که وراث برای فروش ملک به یکی از ورثه توافق کرده باشند، ابتدا باید وضعیت انحصار وراثت ملک مشخص شود. سپس وارثی که قصد تصاحب ملک را دارد می‌تواند مبلغی که به عنوان ارزش ملک تعیین شده را بپردازد و آن را سایر ورثه خریداری کند.

در این صورت، سند ملک به نام وارثی که قصد تصاحب آن را دارد منتقل می‌شود.

بنابراین، حتی در صورت توافق وراث هم امکان انتقال سند به نام یک یا چند نفر از وارثان بدون انجام انحصار وراثت وجود نخواهد داشت.

انتقال سند بدون انحصار وراثت امکان پذیر است؟

چرا انحصار وراثت لازم است؟

انحصار وراثت یک سند رسمی است که توسط شورای حل اختلاف صادر می شود و در آن مشخص می شود که چه کسانی ورثه متوفی هستند و هر کدام چه میزان از ارث را به ارث می برند. این سند برای انجام هرگونه اقدام حقوقی در خصوص ارث، مانند فروش، اجاره، یا رهن اموال متوفی، ضروری است.

در ادامه به برخی از دلایل ضرورت انحصار وراثت اشاره می کنیم:

 • تعیین ورثه: انحصار وراثت مشخص می کند که چه کسانی وارث متوفی هستند. این امر از بروز اختلافات بین وراث جلوگیری می کند.
 • تعیین سهم الارث: انحصار وراثت میزان سهم الارث هر یک از وراث را مشخص می کند. این امر از بروز اختلافات بین وراث در خصوص تقسیم ارث جلوگیری می کند.
 • تأیید صلاحیت وراث: انحصار وراثت تأیید می کند که وراث صلاحیت انجام اقدامات حقوقی در خصوص ارث را دارند.

در برخی موارد، مانند زمانی که متوفی دارای اموال اندک یا دارای وصیت نامه باشد، انحصار وراثت محدود صادر می شود. در این نوع گواهی، صرفاً مشخص می شود که چه کسانی ورثه متوفی هستند و نیازی به تعیین سهم الارث نیست.

برای دریافت گواهی انحصار وراثت، باید مدارکی مانند شناسنامه و کارت ملی متوفی، گواهی فوت، استشهادیه محضری، وراث، وصیت نامه در صورت وجود، به شورای حل اختلاف محل آخرین اقامتگاه متوفی ارائه شود.

آیا انتقال سند بدون انحصار وراثت قانونی است؟

“انتقال سند بدون انحصار وراثت” قانونی نیست. انحصار وراثت سندی است که در آن مشخصات تمام ورثه، نسبت‌شان با شخص فوت‌شده و میزان سهم‌شان از اموال او مشخص شده است. این سند توسط شورای حل اختلاف صادر می‌شود و برای نقل و انتقال اموال متوفی ضروری است.

در صورتی که سندی بدون انحصار وراثت منتقل شود، ممکن است سایر ورثه نسبت به آن اعتراض کنند و ادعا کنند که سهم‌شان از اموال متوفی به درستی به آنها پرداخت نشده است. در این صورت، معامله باطل خواهد شد و خریدار باید سند را به ورثه اصلی منتقل کند.

بنابراین، برای جلوگیری از مشکلات احتمالی، توصیه می‌شود که قبل از انتقال سند، حتماً انحصار وراثت صادر شود.

آیا انتقال سند بدون انحصار وراثت قانونی است؟

مواردی که نیاز به گواهی انحصار وراثت دارند

برخی از موارد که نیاز به انحصار وراثت دارند عبارتند از:

 • فروش اموال متوفی
 • دریافت وام از بانک
 • انحصار وراثت اموال منقول
 • انحصار وراثت اموال غیرمنقول

عدم همکاری وراث برای تقسیم ارث و ملک

در صورتی که وراث برای تقسیم اموال منقول و غیرمنقول باقی‌مانده از متوفی توافق نکنند، دادگاه وضعیت اموال و سهم‌الارث هر کدام از ورثه را مشخص می‌کند.

مراحل تقسیم ارث در صورت عدم توافق وراث به شرح زیر است:

 1. دریافت گواهی انحصار وراثت: در مرحله اول، باید گواهی انحصار وراثت را از شورای حل اختلاف دریافت کنید. این گواهی نشان می‌دهد که شما وارث قانونی متوفی هستید. برای دریافت گواهی انحصار وراثت، باید مدارکی مانند شناسنامه وراث، گواهی فوت متوفی، وصیت نامه (در صورت وجود) و مدارک شناسایی متوفی را به شورای حل اختلاف ارائه دهید.
 1. تحریر ترکه: پس از دریافت گواهی انحصار وراثت، باید ترکه را تحریر کنید. تحریر ترکه یعنی تعیین اموال منقول و غیرمنقول متوفی و ارزش‌گذاری آنها. برای تحریر ترکه، باید یک کارشناس رسمی دادگستری را انتخاب کنید.
 1. تقسیم ارث: پس از تحریر ترکه، می‌توانید دادخواست تقسیم ارث را به دادگاه ارائه دهید. دادگاه با بررسی مدارک و نظر کارشناس رسمی دادگستری، حکم تقسیم ارث را صادر می‌کند.

در صورتی که وراث برای تقسیم ملک توافق نکنند، دادگاه طبق قابلیت افراز دستور تقسیم یا فروش مال مشاعی و پرداخت حق هر کدام از وراث را مشخص خواهد کرد.

افراز به معنای تقسیم ملک به قطعات مجزا است. اگر ملک قابل افراز باشد، دادگاه دستور تقسیم آن را صادر می‌کند. در غیر این صورت، دادگاه دستور فروش ملک را صادر می‌کند و مبلغ حاصل از فروش را به نسبت سهم‌الارث هر کدام از وراث پرداخت می‌کند.

در صورتی که یکی از وراث در انحصار وراثت حاضر نشود، دادگاه بدون حضور او، گواهی انحصار وراثت را صادر می‌کند.

همچنین، اگر یکی از وراث قصد پیشگیری از فروش ملک را داشته باشد، دادگاه می‌تواند دستور توقیف ملک را صادر کند. در این صورت، فروش ملک تا تعیین تکلیف نهایی پرونده متوقف می‌شود.

در صورت عدم توافق وراث برای تقسیم ارث، بهتر است از یک وکیل متخصص در امور ارث کمک بگیرید. یک وکیل با تجربه می‌تواند شما را در این زمینه راهنمایی و کمک کند تا حق و حقوق خود را به دست آورید.

عدم همکاری وراث برای تقسیم ارث و ملک

سخن پایانی

برای دریافت مشاوره حقوقی در زمینه انحصار وراثت و پرسش امکان انتقال سند بدون انحصار وراثت، می‌توانید با کارشناسان حقوقی کانون وکلای فراز تماس بگیرید. کارشناسان ما، با ارائه مشاوره حقوقی دقیق و کاربردی، می‌توانند به شما کمک کنند تا بهترین تصمیم را در این زمینه بگیرید.

پاسخ این سوالات و سایر سوالات شما را در زمینه انحصار وراثت و امکان انتقال سند بدون انحصار وراثت، به صورت کامل و جامع ارائه خواهند داد.