دادخواست انحصار وراثت نامحدود چیست؟

انحصار وراثت نامحدود، گواهی‌ای است که توسط شورای حل اختلاف صادر می‌شود و در آن اسامی وراث قانونی متوفی و سهم الارث هر یک از آنها مشخص شده است. این گواهی برای انجام امور مختلفی از جمله تقسیم ارث، انتقال اموال متوفی به نام ورثه و دریافت مطالبات متوفی از دیگران مورد نیاز است.

انحصار وراثت نامحدود زمانی صادر می‌شود که ارزش کل ماترک متوفی بیش از پنجاه میلیون تومان باشد. ماترک به معنای کلیه اموال منقول و غیرمنقول متوفی است. در این مقاله به جزییات آن خواهیم پرداخت.

دادخواست انحصار وراثت نامحدود چیست؟

برای اطلاعات بیشتر درباره انحصار وراثت کلیک کنید

اطلاعات بیشتر

انحصار وراثت نامحدود چرا مهم است؟

به طور کلی، انحصار وراثت نامحدود سندی مهم است که برای اثبات مالکیت ورثه بر اموال متوفی ضروری است زیرا:

 • سند رسمی است که نشان می دهد چه کسانی ورثه متوفی هستند و هر یک از آنها چه سهم الارثی دارند. این سند برای انجام بسیاری از امور حقوقی و اداری مانند فروش اموال موروثی، دریافت حقوق و مستمری بازماندگان، و تصرف در اموال متوفی ضروری است.
 • تأیید می کند که اموال متوفی بدون صاحب نیست و ورثه قانونی حق دارند از آن استفاده کنند. این امر از بروز اختلاف بین ورثه و سایر اشخاص جلوگیری می کند.
 • اعتبار قانونی دارد و در صورت بروز اختلاف در دادگاه قابل استناد است.

انحصار وراثت نامحدود

همه چیز درباره انحصار وراثت نامحدود

مراحل دریافت گواهی انحصار وراثت نامحدود

گواهی انحصار وراثت نامحدود سندی رسمی است که توسط شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی صادر می‌شود و در آن اسامی تمام ورثه متوفی و سهم الارث آنها مشخص می‌شود. این گواهی برای انجام اموری مانند تقسیم اموال متوفی، دریافت مالیات بر ارث، و ابطال شناسنامه متوفی ضروری است.

مراحل دریافت گواهی انحصار وراثت نا محدود به شرح زیر است:

 1. تهیه مدارک لازم:
 • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی متوفی
 • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه وراث
 • اصل و کپی سند مالکیت یا سایر مدارک مالکیت متوفی
 • اصل و کپی گواهی فوت متوفی
 • استشهادیه گواهی امضای شهود
 • دادخواست انحصار وراثت
 1. امضا دادخواست توسط وراث:

دادخواست انحصار وراثت باید توسط یکی از وراث یا وکیل دادگستری امضا شود. در صورت امضا توسط یکی از وراث، سایر وراث باید در دادخواست رضایت خود را از درخواست انحصار وراثت اعلام کنند.

 1. تقدیم دادخواست به شورای حل اختلاف:

دادخواست انحصار وراثت باید به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی تقدیم شود.

 1. رسیدگی به دادخواست توسط شورای حل اختلاف:

شورای حل اختلاف پس از بررسی مدارک و مستندات پرونده، در صورت احراز انحصار وراثت، گواهی انحصار وراثت را صادر می‌کند.

 1. انتشار آگهی انحصار وراثت:

شورای حل اختلاف پس از صدور گواهی انحصار وراثت، آن را در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می‌کند. این آگهی به مدت یک ماه در روزنامه منتشر می‌شود تا در صورت وجود هرگونه اعتراض یا ادعایی از سوی اشخاص ثالث، نسبت به آن رسیدگی شود.

 1. صدور گواهی حصر وراثت قطعی:

پس از انقضای مهلت یک ماهه انتشار آگهی، اگر اعتراض یا ادعایی از سوی اشخاص ثالث مطرح نشود، شورای حل اختلاف گواهی حصر وراثت قطعی را صادر می‌کند.

مدت زمان دریافت گواهی انحصار وراثت نامحدود معمولاً بین ۳۰ تا ۴۵ روز است. این مدت زمان ممکن است در صورت وجود هرگونه اعتراض یا ادعایی از سوی اشخاص ثالث افزایش یابد.

مراحل دریافت گواهی انحصار وراثت نامحدود

مزایای گواهی انحصار وراثت نامحدود

گواهی انحصار وراثت نامحدود، سندی رسمی است که توسط شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی صادر می شود و در آن اسامی تمام ورثه متوفی و سهم الارث هر یک به طور دقیق مشخص می شود. این گواهی برای انجام بسیاری از امور حقوقی و اداری مربوط به اموال متوفی ضروری است.

مزایای گواهی انحصار وراثت نامحدود عبارتند از:

 • اثبات انحصار وراثت: این گواهی، اثبات می کند که تمام ورثه متوفی شناسایی شده اند و سهم الارث هر یک مشخص شده است. این امر در مواردی که بین وراث اختلاف وجود داشته باشد، بسیار مهم است.
 • امکان نقل و انتقال اموال متوفی: بدون داشتن گواهی انحصار وراثت، امکان نقل و انتقال اموال متوفی به نام ورثه وجود ندارد. این امر شامل فروش، اجاره، رهن و سایر معاملات حقوقی است.
 • دریافت مالیات بر ارث: برای دریافت مالیات بر ارث، باید گواهی انحصار وراثت ارائه شود.
 • دریافت وام و تسهیلات بانکی: برای دریافت وام و تسهیلات بانکی از محل اموال متوفی، باید گواهی انحصار وراثت ارائه شود.

در مجموع، گواهی انحصار وراثت نا محدود، سندی ضروری برای انجام بسیاری از امور حقوقی و اداری مربوط به اموال متوفی است. این گواهی، ضمانت اجرایی برای حفظ حقوق وراث و جلوگیری از بروز اختلاف بین آنها است.

برخی از مزایای خاص گواهی انحصار وراثت نا محدود عبارتند از:

 • امکان تقسیم اموال متوفی: با داشتن گواهی انحصار وراثت نامحدود، ورثه می توانند اموال متوفی را به طور قانونی بین خود تقسیم کنند.
 • امکان دریافت سهم الارث از اشخاص ثالث: اگر متوفی به اشخاص ثالث بدهکار بوده باشد، ورثه می توانند با داشتن گواهی انحصار وراثت نا محدود، سهم الارث خود را از اموال متوفی دریافت کنند.
 • امکان دریافت دیه و خسارت از بیمه: اگر متوفی در اثر حادثه فوت کرده باشد، ورثه می توانند با داشتن گواهی انحصار وراثت نامحدود، دیه و خسارت را از بیمه دریافت کنند.

لازم به ذکر است که هزینه صدور گواهی انحصار وراثت نا محدود، بر اساس ارزش اموال متوفی تعیین می شود.

مزایای گواهی انحصار وراثت نامحدود

اعتبار گواهی انحصار وراثت نامحدود

اعتبار گواهی “انحصار وراثت نامحدود” دائمی است و تا زمانی که تغییری در وضعیت وراثت متوفی ایجاد نشود، اعتبار خود را حفظ می کند. این گواهی در برابر تمامی اشخاص ثالث معتبر است و می تواند به عنوان مدرک اثبات انحصار وراثت متوفی ارائه شود.

گواهی انحصار وراثت نا محدود در صورتی صادر می شود که ارزش اموال متوفی بیش از ۵۰۰ میلیون ریال باشد. در صورتی که ارزش اموال متوفی کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال باشد، گواهی انحصار وراثت محدود صادر می شود که نیازی به انتشار آگهی در روزنامه ندارد.

گواهی انحصار وراثت نا محدود پس از صدور توسط شورای حل اختلاف، در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می شود تا در صورت اعتراض اشخاص ثالث، آنها بتوانند ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی، اعتراض خود را به شورای حل اختلاف اعلام کنند. در صورتی که اعتراضی از سوی اشخاص ثالث ثبت نشود، گواهی انحصار وراثت نا محدود قطعی می شود.

در صورتی که گواهی انحصار وراثت نامحدود مفقود شود، می توان با مراجعه به شورای حل اختلافی که گواهی را صادر کرده است، درخواست صدور مجدد گواهی را کرد.

اعتبار گواهی انحصار وراثت نامحدود

ابطال گواهی انحصار وراثت نامحدود

ابطال گواهی انحصار وراثت نامحدود، زمانی امکان‌پذیر است که یکی از ورثه، با ارائه دلایل و مدارک کافی، ثابت کند که گواهی صادر شده، اشتباه یا غیرقانونی است. دلایل ابطال گواهی انحصار وراثت نا محدود، عبارتند از:

 • عدم وجود یکی از ورثه در گواهی: اگر یکی از ورثه، به دلایلی از جمله فوت یا مفقودالاثر بودن، در گواهی انحصار وراثت نا محدود ذکر نشده باشد، سایر ورثه می‌توانند با ارائه مدارک مثبت، ابطال گواهی را درخواست کنند.
 • وجود ورثه دیگری در گواهی: اگر ورثه‌ای که در گواهی انحصار وراثت نامحدود ذکر شده است، در واقع وارث متوفی نبوده باشد، سایر ورثه می‌توانند با ارائه مدارک مثبت، ابطال گواهی را درخواست کنند.
 • اشتباه در سهم‌الارث یکی از ورثه: اگر سهم‌الارث یکی از ورثه در گواهی انحصار وراثت نامحدود، اشتباهاً تعیین شده باشد، آن ورثه می‌تواند با ارائه مدارک مثبت، ابطال گواهی را درخواست کند.

برای ابطال گواهی انحصار وراثت نامحدود، باید دادخواستی به دادگاه صالح تقدیم شود. در دادخواست، باید دلایل و مدارک مثبت ابطال گواهی ذکر شود. دادگاه پس از بررسی دلایل و مدارک، در صورت احراز صحت ادعای خواهان، گواهی انحصار وراثت نامحدود را ابطال می‌کند.

مراحل ابطال گواهی انحصار وراثت نامحدود، به شرح زیر است:

 1. تهیه دادخواست: متقاضی ابطال گواهی، باید دادخواستی به دادگاه صالح تقدیم کند. دادخواست باید حاوی این موارد باشد: نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی کامل خواهان و خوانده، موضوع دعوی و خواسته خواهان، دلایل و مدارک مثبت ابطال گواهی
 2. تقدیم دادخواست به دادگاه: دادخواست باید به صورت رسمی و در دو نسخه، به دادگاه صالح تقدیم شود.
 3. ثبت دادخواست در دفتر دادگاه: دفتر دادگاه، دادخواست را ثبت و نسخه‌ای از آن را به خواهان تحویل می‌دهد.
 4. ابلاغ دادخواست به خوانده: دادگاه، دادخواست را به خوانده ابلاغ می‌کند.
 5. حضور طرفین در جلسه رسیدگی: دادگاه، جلسه رسیدگی را تعیین می‌کند و طرفین را برای حضور در جلسه دعوت می‌کند.
 6. رسیدگی به دعوی و صدور حکم: دادگاه، دعوی را بررسی و در صورت احراز صحت ادعای خواهان، گواهی انحصار وراثت نا محدود را ابطال می‌کند.

هزینه ابطال گواهی انحصار وراثت نا محدود، مطابق تعرفه‌های قانونی، بر عهده خواهان است.

سخن پایانی

انحصار وراثت نامحدود، سندی ضروری برای انجام امور مربوط به اموال متوفی است. این گواهی برای وراث اطمینان خاطر ایجاد می‌کند که سهم‌الارث آنها به درستی تعیین شده است و می‌توانند با خیال راحت اموال متوفی را تقسیم و مدیریت کنند.

در پایان، توصیه می‌شود که وراث متوفیان، هر چه سریع‌تر نسبت به اخذ گواهی انحصار وراثت نا محدود اقدام کنند تا از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود.

5/5 - (1 امتیاز)

مقالات مرتبط

سوالات و نظرات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان فراز