بعد از انحصار وراثت چه باید کرد و چه اموری لازم است؟

بعد از انحصار وراثت چه باید کرد از جمله سوالاتی است که معمولاً برای اشخاصی که کار انحصار وراثت را انجام داده اند به وجود می آید. آن طور که می دانید اموالی که بعد از فوت افراد بر جای می ماند تحت عنوان ماترک بوده و باید بر اساس قوانین انحصار وراثت در میان ورثه تقسیم شود. معمولا بعد از اینکه انحصار وراثت صورت می گیرد یا میان وراث اختلافی وجود ندارد یا اینکه در میان ورثه اختلافاتی وجود دارد که در خصوص سهم الارث با یکدیگر به نزاع می پردازند. برای اینکه این نزاع ختم شود لازم است با ارائه دادخواستی تقسیم ترکه صورت بگیرد در ادامه مطلب شما را بیشتر با سوال بعد از انحصار وراثت چه باید کرد آشنا خواهیم کرد.

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟ 

انحصار وراثت
برای اطلاعات بیشتر درباره انحصار وراثت کلیک کنید
وکلای فراز

بعد از انحصار وراثت چه باید کرد؟

همانطور که گفتیم بعد از انحصار وراثت یا وراث با یکدیگر به توافق می رسند و همه چیز را بین خود تقسیم می کنند یا اینکه اگر میان آنها اختلافی وجود داشته باشد باید از طریق دادگاه این اختلاف را از بین ببرند. اگر میان آنها مشکلی وجود نداشت و هیچ اختلافی رخ نداد باید بعد از پرداخت مالیات بر ارث هر آنچه که از متوفی برجای مانده است را تقسیم کنند. اما در صورت بروز نزاع باید درخواست تقسیم ترکه را به مراجع ذی صلاح ارائه کنند. در این صورت قانون مشخص می کند که برای تقسیم اموال میان وراث چگونه باید اقدام کنند.

بعد از انحصار وراثت چه باید کرد؟

همه چیز درباره طلاق توافقی

تقسیم ترکه چیست؟

ترکه یعنی اموالی که از یک شخص بعد از مرگ به جای می ماند و قابل انتقال به دیگران است. اموال عینی طلب و حقوق مالی و منفعت را ماترک می گویند. ترکه را باید همچون یک شراکت اجباری در نظر گرفت که تمامی وراث در آن ها شریک خواهند بود. برای تقسیم ترکه باید بدهی های متوفی و دیون از آنها کسر شود و هر آنچه که مانده در میان ورثه تقسیم گردد.  به شما پیشنهاد می کنیم همانطور که از وکیل طلاق توافقی در زمان طلاق استفاده می کنید و هزینه وکیل طلاق را می پردازید برای تقسیم درست ماترک هم از یک وکیل خبره و ماهر در این زمینه استفاده کنید.

با کمک وکیل، ماترک به درستی میان شما تقسیم خواهد شد و دیگر نیازی به رفت و آمدهای خسته کننده در دادگاه را ندارید. طبق ماده ۳۰۱ قانون امور حسبی در صورت تعدد ورثه، هر کدام از وراث می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم را خود را از سهم دیگر ورثه داشته باشند

تحریر ترکه چیست؟

شخصی که فوت می کند دیگر نمی تواند مدیریتی روی اموال و دارایی هایی که دارد، داشته باشد؛ از این رو پس از فوت شخصی وراث با درخواست تحریر ترکه می توانند به تعیین بدهی های متوفی، میزان دیون و تعیین اموال به جامانده اقدام کنند. با تنظیم دادخواست هر چه که از متوفی باقی مانده است ثبت و مهر و موم خواهد شد و تا تقسیم ترکه کسی نمی تواند به آنها دسترسی داشته باشد. از نظر اصطلاح حقوقی، تحریر ترکه یعنی اقداماتی که در خصوص مشخص کردن دارایی و دیون متوفی صورت میگیرد و اموال شخص فوت شده حفاظت خواهد شد تا به صورت دقیق و پس از صورت برداری ها اموال ارزیابی شوند و مطالبات و بدهی های متوفی مشخص گردد.

 از جمله اشخاصی که می توانند برای درخواست تحریر ترکه اقدام کنند، می توانیم به وراث متوفی، وصی قیم محجور و امین غایب، ذی نفع یا دادستان اشاره داشته باشیم. به شما پیشنهاد می کنیم برای تحریر ترکه حتماً از یک وکیل حرفه ای استفاده کنید؛ زیرا همانطور که برای طلاق توافقی یک وکیل می تواند خیلی سریع کارها را پیگیری کند و به سرانجام برساند، وکیل انحصار وراثت هم به شما کمک خواهد کرد تا خیلی سریع تکلیف اموال متوفی روشن شود.

تحریر ترکه چیست؟

منظور از مهر و موم ترکه چیست؟

مهر و موم ترکه به معنای نگهداری و حفظ اموال متوفی برای دور کردن آنها از هرگونه دخل و تصرف وراث است. مهر و موم ترکه با درخواست ورثه یا طلبکار متوفی، نمایندگان قانونی وراث یا وصی صورت می گیرد و تنها همین اشخاص هستند که می توانند برای رفع مهر و موم ترکه اقدام کنند.

مدارک لازم برای انجام تحریر ترکه

 از جمله کارهایی که بعد از انحصار وراثت باید انجام داد و در جواب سوال بعد از انحصار وراثت چه باید کرد باید با آن پاسخ دهیم، این است که مدارک لازم را برای انجام تحریر ترکه آماده کنید. برای تحریر ترکه هر کدام از ورثه می توانند مدارکی را که لازم است آماده کنند و برای درخواست تحریر آنها را به مراجع ذی صلاح ارائه کنند. مدارکی که برای تحریر ترکه لازم است موارد زیر هستند:

  • گواهی فوت
  • گواهی انحصار وراثت
  • فهرست اموال و دارایی های متوفی
  • تنظیم و ارائه دادخواست تحریر ترکه

مدارک لازم برای انجام تحریر ترکه

چه افرادی از متوفی ارث می برند؟

به این موضوع دقت داشته باشید که اشخاصی که از متوفی ارث می برند در قانون مشخص هستند و در طبقاتی تعیین شده اند:

  • طبقه اول وراث: فرزندان، همسر متوفی، نوه ها پدر و مادر
  • طبقه دوم وراث: پدربزرگ و مادربزرگ، خواهر و برادر و فرزندان آنها
  • طبقه سوم وراث: عمو ها، ،عمه ها، دایی ها خاله ها و فرزندان آنها

در خصوص سهم زوج یا زوجه متوفی بهتر است به این موضوع اشاره داشته باشیم که سهم او با توجه به شرایطی دستخوش تغییراتی می شود که حضور یا عدم حضور فرزند مهمترین موضوع در تعیین ارث برای او است.

سخن پایانی

 بعد از انحصار وراثت چه باید کرد سوالی بود که در این مقاله سعی داشتیم به صورت کامل به آن پاسخ دهیم اموالی که از هر شخصی به جای می ماند را ماترک متوفی می نامند. ماترک متوفی را باید به صورت قانونی در میان ورثه تقسیم کرد. بعد از انحصار وراثت در صورتی که ورثه اختلافی با یکدیگر نداشته باشند اموال را بین خود تقسیم می کنند؛ اما در صورتی که تقسیم اموال با نزاع همراه باشد باید برای تحریر ترکه اقدام کنند. برای تحریر ترک لازم است مدارکی که از آنها نام بردیم را آماده کنید و به مراجع قانونی ارائه دهید. اگر در خصوص کارهایی که باید بعد از انحصار وراثت انجام دهید نیاز به راهنمایی دارید به شما پیشنهاد می کنیم با کارشناسان ما در گروه وکلای فراز ارتباط برقرار کنید تا شما را به صورت کامل در این خصوص راهنمایی کنند. علاوه بر این کارشناسان ما آماده اند به شما بهترین وکیل طلاق را معرفی کنند تا بدون حضور شما کارها در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.