شرایط رجوع بعد از طلاق مبارات چیست؟

در زندگی مشترک فراز و نشیب های زیادی وجود دارد. گاهی اوقات اختلافات آنقدر زیاد می شود که زوجین به این نتیجه می رسند که ادامه زندگی با هم برایشان امکان پذیر نیست. طلاق یکی از راه های خروج از بن بست زندگی مشترک است. اما انواع مختلفی از طلاق وجود دارد که هر کدام شرایط و احکام خاص خود را دارند. یکی از انواع طلاق، طلاق مبارات است. اما آیا بعد از طلاق مبارات امکان بازگشت به زندگی مشترک وجود دارد؟ در این مقاله قصد داریم به طور مفصل در مورد حق رجوع بعد از طلاق مبارات صحبت کنیم.

شرایط رجوع بعد از طلاق مبارات چیست؟

برای اطلاع از شرایط وکیل طلاق روی لینک زیر کلیک کنید

وکیل طلاق

طلاق مبارات چیست؟

در ماده 1147 قانون مدنی ذکر شده است که طلاق مبارات یکی از انواع طلاق است که به درخواست زن و با بذل مال از طرف او انجام می شود. در این نوع طلاق، زوجین به دلیل کراهت از زندگی کردن با یکدیگر، تقاضای جدایی می کنند. بر خلاف طلاق خلع که تنها زن از شوهر خود برای ادامه زندگی کراهت دارد، در طلاق مبارات دو طرف حاضر به ادامه زندگی با یکدیگر نیستند. مالی که زن به شوهر می دهد تا او را طلاق دهد بیشتر از مهریه نباید باشد، البته گاهی امکان دارد زائد بر مهریه هم باشد.

حق رجوع بعد از طلاق مبارات یکی از احکام مهم در قانون طلاق است. باید توجه داشت که رجوع بعد از طلاق مبارات، شرایط و آثار خاص خود را دارد. قبل از هرگونه اقدامی برای رجوع، لازم است با این شرایط و آثار به طور کامل آشنا باشید.

رجوع بعد از طلاق مبارات فرآیندی پیچیده است که نیاز به آگاهی کامل از قوانین و احکام مربوطه دارد. در این میان، وکیل طلاق می تواند راهنمای و مشاوره دهنده موکل خود در این مسیر باشد.

یک وکیل طلاق مجرب می تواند با بررسی شرایط طلاق و ارائه اطلاعات دقیق به موکل، او را در تصمیم گیری برای رجوع یا عدم رجوع یاری کند.


رجوع بعد از طلاق مبارات

همه چیز درباره رجوع بعد از طلاق مبارات

عده طلاق مبارات چیست؟

طبق ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی، عده در طلاق مبارات ۳ طهر است، همانند سایر انواع طلاق، به دوره زمانی گفته می شود که زن بعد از طلاق باید سپری کند تا برای ازدواج مجدد یا رجوع شوهرش پاک محسوب شود. مدت عده در طلاق مبارات همانند طلاق رجعی است، یعنی سه قاعدگی کامل و ده روز به آن اضافه می شود.

عده طلاق مبارات چیست؟

شرایط وقوع طلاق مبارات شامل چیست؟

برای اینکه طلاق مبارات به طور صحیح واقع شود، لازم است چند شرط رعایت شود:

بذل مال از طرف زن

همانطور که گفته شد، شرط اصلی وقوع طلاق مبارات این است که زن مالی را به شوهر بذل کند. این مال می تواند نباید بیشتر از مهریه زن باشد.

انواع اموال قابل بذل

هر مالی که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد، می تواند به عنوان مال بذل شده در طلاق مبارات قرار گیرد. این مال می تواند وجه نقد، ملک، طلا و جواهرات، اتومبیل و یا هر دارایی دیگری باشد.

قبض مال توسط شوهر

برای اینکه طلاق مبارات واقع شود، لازم است شوهر مال بذل شده را از زن دریافت کند (قبض کند). قبض به معنای تملیک مال است و می تواند به صورت فیزیکی (مانند دریافت وجه نقد) یا به صورت حکم (مانند سند زدن ملک به نام شوهر) انجام شود.

در طلاق مبارات، رجوع شوهر به زن در دوران عده امکان پذیر است. اما این رجوع می تواند بر هزینه وکیل طلاق تاثیر بگذارد.

شرایط وقوع طلاق مبارات شامل چیست؟

حق رجوع بعد از طلاق مبارات امکان پذیر است؟

سوالی که در این میان مطرح می شود این است که آیا بعد از طلاق مبارات امکان بازگشت به زندگی مشترک وجود دارد؟ در این بخش به حق رجوع بعد از طلاق مبارات می پردازیم.

رجوع به معنای بازگشت به زندگی مشترک بعد از طلاق است. در طلاق مبارات، تا زمانی که زن در عده باشد، شوهر حق رجوع ندارد.

عده در طلاق مبارات همانند طلاق رجعی است، یعنی سه قاعدگی کامل و ده روز به آن اضافه می شود.

شرایط رجوع شوهر بعد از طلاق مبارات عبارتند از:

  • بودن زن در عده: شرط اول رجوع این است که زن هنوز در عده باشد. اگر زن عده خود را به طور کامل سپری کند، دیگر امکان رجوع وجود ندارد.
  • عدم رجوع زن به مال بذل شده: شرط دوم رجوع این است که زن به مال بذل شده رجوع نکرده باشد. به عبارت دیگر، زن نباید مالی را که به شوهر داده بود پس گرفته باشد.

همچنین لازم به ذکر است که

در طلاق توافقی، برخلاف طلاق مبارات، زن و شوهر با توافق یکدیگر و بدون نیاز به بذل مال، طلاق می گیرند. در این نوع طلاق، رجوع بعد از طلاق، تابع شرایط عمومی رجوع در طلاق رجعی است، یعنی تا زمانی که زن در عده باشد، شوهر حق رجوع دارد. اما در برخی موارد خاص، رجوع بعد از طلاق توافقی می تواند شبیه به رجوع در طلاق مبارات باشد.

حق رجوع بعد از طلاق مبارات امکان پذیر است؟

آثار رجوع بعد از طلاق مبارات چیست؟

“رجوع بعد از طلاق مبارات” به معنای بازگشت به زندگی مشترک بعد از طلاق است و آثار خاص خود را دارد. این آثار به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

۱. آثار مربوط به زن و شوهر:

  • بازگشت به زندگی مشترک: با رجوع شوهر، زندگی مشترک دوباره آغاز می شود و زن و شوهر به همان زندگی قبل از طلاق باز می گردند.
  • اسقاط حق مطالبه مهریه بذل شده: اگر زن در طلاق مبارات مهریه خود را به شوهر بذل کرده باشد، با رجوع شوهر، حق مطالبه مهریه از بین می رود.
  • ازدواج مجدد: اگر زن بعد از طلاق مبارات با شخص دیگری ازدواج کند و سپس طلاق بگیرد، شوهر اول دیگر حق رجوع به او را ندارد.

۲. آثار مربوط به عده:

  • انقضاء عده: با رجوع شوهر، عده زن به طور کامل سپری می شود و او پاک محسوب می شود.
  • امکان رجوع مجدد: اگر زن و شوهر بعد از رجوع دوباره طلاق بگیرند، شوهر تا زمانی که زن در عده باشد، حق رجوع مجدد دارد.

در طلاق مبارات، که زوجه به دلیل کراهت از زوج و در مقابل بذل مالی، تقاضای طلاق می‌کند، رجوع تا زمانی که زوجه در عده طلاق باشد، برای زوج امکان‌پذیر است. اما این رجوع، ارتباط مستقیمی با وکیل طلاق توافقی ندارد. وکیل طلاق توافقی، متخصص در انجام طلاق به صورت توافقی بین زوجین است و در فرآیند رجوع پس از طلاق مبارات نقشی ایفا نمی‌کند.

آثار رجوع بعد از طلاق مبارات چیست؟

آیا در طلاق مبارات مهریه به زن تعلق می گیرد؟

ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی به طلاق مبارات و شرایط آن می پردازد. در این ماده آمده است که طلاق خلع، نوعی طلاق است که در آن زن به دلیل کراهت از شوهر، در مقابل بذل مالی به او، تقاضای طلاق می کند. این مال می تواند عین مهریه، معادل مهریه، بیشتر از مهریه یا کمتر از مهریه باشد.

نکات مهم در خصوص ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی:

نکات توضیحات
انواع مال قابل بذل مال بذل شده می تواند هر چیزی باشد که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد، مانند پول، ملک، طلا و جواهرات، اتومبیل و غیره.
بذل مال بیشتر از مهریه زن می تواند مالی بیشتر از مهریه را به شوهر بذل کند تا او را طلاق دهد.
بذل مال کمتر از مهریه زن می تواند مالی کمتر از مهریه را به شوهر بذل کند تا او را طلاق دهد.
رجوع به بذل زن می تواند قبل از طلاق به بذل خود رجوع کند، یعنی مهریه یا مال بذل شده را پس بگیرد.
حق رجوع برای مرد اگر زن قبل از طلاق به بذل خود رجوع کند، شوهر حق رجوع دارد، یعنی می تواند زن را به زندگی مشترک برگرداند.
بذل مال به جای مهریه زن می تواند به جای دریافت مهریه، مال دیگری را به شوهر بذل کند تا او را طلاق دهد.

تفاوت طلاق خلع و مبارات

مهم ترین تفاوت طلاق خلع و مبارات این است که در طلاق مبارات زن نمی تواند مالی بیشتر از مهریه را به شوهر بذل کند. در حالی که در طلاق خلع، زن می تواند هر مالی را، چه بیشتر از مهریه و چه کمتر از آن، به شوهر بذل کند.

نظر مشهور فقهای شیعه:

نظر مشهور فقهای شیعه نیز بر این است که در طلاق مبارات، زن می تواند مهریه خود را به شوهر ببخشد یا مال دیگری را به او بدهد. این مال می تواند عین مهریه، معادل مهریه، بیشتر از مهریه یا کمتر از مهریه باشد.

سخن پایانی

رجوع بعد از طلاق مبارات به معنای بازگشت به زندگی قبلی نیست و زن و شوهر باید بعد از رجوع، تلاش کنند تا مشکلات و اختلافات خود را حل کنند و زندگی جدیدی را بر اساس احترام و تفاهم بنا کنند.

تصمیم گیری برای رجوع یا عدم رجوع بعد از طلاق مبارات، تصمیمی مهم و سرنوشت ساز است و قبل از هرگونه اقدامی، توصیه می شود با یک وکیل مجرب مشورت کنید.

5/5 - (1 امتیاز)

مقالات مرتبط

سوالات و نظرات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان فراز